Bezpieczny uczeń

W dniu 21 maja w naszej szkole odbył się kolejny raz turniej "Bezpieczny uczeń". W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas szóstych z kołobrzeskich szkół podstawowych. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Z sześciu konkurencji, cztery dotyczyły wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz ogólnej wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej i bezpieczeństwa nad wodą. W dwóch ostatnich zawodnicy wykazywali się wiedzą z pierwszej pomocy przedmedycznej. Sprawdzono umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz ułożeniem poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu, drugie miejsce, po zaciętej dogrywce, Szkoła Podstawowa nr 6, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 9 - osiedle Podczele. W turnieju brały również udział szkoły: SP3, SP7 i SP8. Nad prawidłowym przebiegiem całego turnieju czuwali: przedstawicielka straży miejskiej, starszy inspektor Katarzyna Górniak- Hukowska i pan policjant, aspirant Daniel Kolasiński, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ģłównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.