Omdlenia

Powstaje na skutek chwilowego przerwania dopływu krwi do mózgu lub spadku ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Typowy dla omdlenia jest jego gwałtowny początek, krótki czas trwania i samoistne całkowite ustąpienie (pełny powrót świadomości następuje zwykle w ciągu kilku minut).


[ ULOTKA ]